Polityka prywatności

Celem zapisów niniejszego dokumentu (dalej: „Polityka prywatności”) jest uregulowanie zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Administratorem Państwa danych osobowych jest właściciel strony internetowej www.healthanddiet.pl (dalej: „Strona”) – Dietetyk kliniczny Ewa Świndryk , z siedzibą w Gorlicach ul. Kopernika 1A, 38-300, NIP: 7382162566.  Dane kontaktowe do administratora danych osobowych zostały podane w części „DANE KONTAKTOWE”. Osoby korzystające z treści oraz funkcji Strony określone zostały w dalszej części dokumentu jako „Użytkownik„.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Możemy zbierać dane osobowe od użytkowników na różne sposoby, w tym, ale nie tylko, gdy Użytkownicy odwiedzają naszą stronę, wypełnić formularz, a w związku z innymi działaniami, usług, funkcji lub zasobów, które udostępniamy na naszej stronie. Użytkownicy mogą być poproszeni o nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Użytkownicy mogą jednak odwiedzać naszą stronę anonimowo. Będziemy zbierać dane osobowe identyfikacyjne od użytkowników tylko wtedy, gdy sami dobrowolnie przekażą nam takie informacje. Użytkownicy zawsze mogą odmówić podania danych osobowych identyfikacyjnych, z tym że może to uniemożliwić im korzystanie z niektórych działań dostępnych na Stronie.

NIEOSOBOWE DANE IDENTYFIKACYJNE

Możemy zbierać nieosobowe dane identyfikacyjne o Użytkownikach za każdym razem, gdy współdziałają z naszą stroną. Dane te mogą obejmować nazwę przeglądarki, typ komputera i informacji technicznych o Użytkownikach środków komunikacji z naszą stroną, takich jak system operacyjny, dostawców usług internetowych wykorzystywanych i innych podobnych informacji.

PLIKI COOKIE

Nasza strona może używać plików „cookies” w celu zwiększenia komfortu użytkowania. Przeglądarka internetowa użytkownika umieszcza pliki cookie na dysku twardym w celach archiwizacyjnych, a czasami w celu śledzenia informacji o nich. Użytkownik może wybrać, aby ustawić swoją przeglądarkę internetową do odrzucenia plików cookie, lub do ostrzegania użytkownika, gdy pliki cookie są wysyłane. W takim przypadku należy pamiętać, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.

JAK WYKORZYSTUJEMY ZEBRANE INFORMACJE

Health and Diet może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe użytkowników w następujących celach:

    Aby prowadzić i obsługiwać naszą stronę – Możemy potrzebować tych informacji w celu prawidłowego wyświetlania Strony.

    Aby poprawić obsługę klienta – Dostarczane przez Państwa informacje pomagają nam skuteczniej odpowiadać na Państwa zapytania dotyczące obsługi klienta i potrzeb w zakresie wsparcia.

    Aby ulepszyć naszą stronę – Możemy korzystać z informacji zwrotnych dostarczonych przez użytkownika w celu ulepszenia naszych produktów i usług.

    Aby przeprowadzić promocję, konkurs, ankietę lub inną funkcję Strony – Aby wysłać Użytkownikom informacje, na których otrzymanie wyrazili zgodę, na tematy, które naszym zdaniem będą dla nich interesujące.

    Aby wysyłać okresowe wiadomości e-mail – Możemy użyć podanego adresu e-mail, aby odpowiedzieć na ich zapytania, pytania i/lub inne prośby.

    Do zbierania informacji bilingowych

JAK CHRONIMY TWOJE INFORMACJE

Stosujemy odpowiednie praktyki w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Państwa danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji dotyczących transakcji oraz danych przechowywanych na naszej Stronie.

UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie wypożyczamy danych osobowych Użytkowników innym podmiotom. Możemy udostępniać naszym partnerom biznesowym, zaufanym podmiotom stowarzyszonym i reklamodawcom ogólne  dane demograficzne, które nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi dotyczącymi identyfikacji gości i użytkowników, w celach określonych powyżej. Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, aby pomóc nam w prowadzeniu naszej działalności i Strony lub administrować działaniami w naszym imieniu, takimi jak wysyłanie biuletynów lub ankiet. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku stronom trzecim w tych ograniczonych celach, pod warunkiem, że użytkownik wyrazi na to zgodę.

ELEKTRONICZNE BIULETYNY INFORMACYJNE

Jeśli Użytkownik zdecyduje się na zapisanie się na naszą listę mailingową, będzie otrzymywał e-maile, które mogą zawierać wiadomości o firmie, aktualizacje, powiązane informacje o produktach lub usługach, itp. Jeśli w dowolnym momencie Użytkownik chciałby zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail, na dole każdej wiadomości e-mail znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące rezygnacji z subskrypcji lub Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony. Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, aby pomóc nam w prowadzeniu naszej działalności i Strony lub administrować działaniami w naszym imieniu, takimi jak wysyłanie biuletynów lub ankiet. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku tym stronom trzecim w ograniczonych celach, pod warunkiem, że użytkownik wyrazi na to zgodę.

STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Użytkownicy mogą znaleźć reklamy lub inne treści na naszej stronie internetowej, które zawierają linki do stron i usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych osób trzecich. Nie kontrolujemy treści ani linków, które pojawiają się na tych stronach i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez strony internetowe, do których prowadzą linki lub z naszej Strony. Ponadto, te strony lub usługi, w tym ich zawartość i łącza, mogą ulegać ciągłym zmianom. Wspominane strony i usługi mogą mieć własne zasady ochrony prywatności i zasady obsługi klienta. Przeglądanie i interakcja z innymi witrynami, w tym witrynami, do których prowadzą łącza z naszej Strony, podlega własnym warunkom i zasadom tej witryny.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Health and Diet ma prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Kiedy to zrobimy, umieścimy powiadomienie na stronie głównej naszego serwisu. Zachęcamy Użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco informowanym o tym, w jaki sposób pomagamy chronić zbierane przez nas dane osobowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że do jego obowiązków należy okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności i zapoznawanie się z jej zmianami.

TWOJA AKCEPTACJA TYCH WARUNKÓW

Korzystając z tej strony, użytkownik wyraża zgodę na tę politykę. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, prosimy nie korzystać z naszej strony. Dalsze korzystanie ze Strony po wprowadzeniu zmian w niniejszych zasadach będzie uznane za wyrażenie zgody na te zmiany.

KONTAKT

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie lub Państwa postępowania z tą stroną, prosimy o kontakt pod adresem dietetyk@healthanddiet.pl lub tel.: +48 572 995 998.

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 10 lutego 2021 roku.